Vertaling Duits

Vertalingen vanuit en naar het Duits

VeCoVe is gespecialiseerd in vertalingen vanuit en naar het Duits. Wij verzorgen u onder andere met website vertalingen, webshop vertalingen en vertalingen van reclameteksten, productteksten, commerciële documenten, brochures, medische teksten, technische teksten, hanleidingen, CV’s, motivatiebrieven, enzovoort.

VeCoVe zorgt ervoor dat de teksten uitsluitend van moedertalers/native speakers (doeltaal) worden vertaald en dat de gekozen vertaler over voldoende ervaring beschikt in het vakgebied waarop de tekst betrekking heeft. Alle vertalingen worden ter controle door een tweede Duitstalige persoon gecontroleerd.

VeCoVe is gespecialiseerd in: Duits, Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Russisch en Pools.