Teksten controleren en verbeteren

Wat houdt dat eigenlijk in?

Bij het controleren en verbeteren van een tekst: ook wel redigeren genoemd, wordt de grammatica, spelling en de stijl van de reeds vertaalde tekst gecontroleerd. Vervolgens worden alle fouten: grammaticafouten, spelfouten, tikfouten en stilistische fouten gecorrigeerd.

Wat echter niet wordt gedaan bij het redigeren van een tekst is het aanpassen van de inhoud en de gebruikte woorden. Dit betekent dat de vertaler niet controleert of de tekst juist vertaald is.

Als het vocabulaire en de inhoud van de tekst nog gecontroleerd moeten worden, spreekt men van een vertaling. Om deze reden is het redigeren van een tekst dan ook vaak een stukje voordeliger dan het (opnieuw) vertalen van een tekst.
Om de verschillen tussen vertalen een redigeren duidelijk te maken, hebben wij voor u de onderstaande tabel opgesteld:

Controleren + verbeteren / redigerenVertalen
SpellingInbegrepenInbegrepen
GrammaticaInbegrepenInbegrepen
StijlInbegrepenInbegrepen
DoelgroepNiet inbegrepenInbegrepen
InhoudNiet inbegrepenInbegrepen
VocabulaireNiet inbegrepenInbegrepen